by itepress.com

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN -Learning System

Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

HƯỚNG DẪN

Tài liệu Hướng dẫn  Xem tại đây

  • Bước 1: Luyện tập -Làm quen Hệ thống với Đề thi Thử

Thời gian : 20 phút

Số lần làm lại : Không hạn chế Số lần làm lại

  • Bước 2 : Làm Đề thi Chính thức

Thời gian : 20 phút

Số lần làm lại : Chỉ được làm 1 lần duy nhất