by itepress.com

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN -Learning System

Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
 
 
Hình của teacher Admin
Thông báo mở khóa học "Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (advanced) DSA01-2012
Bởi teacher Admin - Thứ năm, 16 Tháng hai 2012, 10:53 PM
 

Sau khi hoàn thành khóa học, làm đầy đủ và đúng hạn các nội dung học tập yêu cầu,

Học viên sẽ làm được những việc sau:

  • Hiểu và tạo được các mô phỏng như sau (bạn nên xem):
  • Phân tích được hiệu suất tiệm cận của thuật toán.
  • Có khả năng lập trình tối ưu hóa các tác vụ về mặt thời gian cũng như không gian bộ nhớ với ngôn ngữ C.
  • Nắm được các cấu trúc dữ liệu và giải thuật đang được sử dụng trong các vấn đề thực tế của khoa học máy tính và nhiều ngành khoa học khác.
  • Hiểu và áp dụng được các tư tưởng quy hoạch động, chia để trị, giải thuật tham lam,... vào bài toán thực tế.
  • Nâng cao khả năng tư duy sáng tạo.

Thông tin chi tiết khóa học tại đây